נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

כתבות אחרונות

עלונוף פרשת וירא תשע"ב

21/10/2021

פינת השמיטה / הרב גדעון בנימין שאריות אוכל וקדושת שביעית 1. מותר לשטוף כלים שנשארו עליהם שאריות אוכל , כאלה שבדרך כלל במצב זה לא מקובל להמשיך ולשומרם, אבל אם נשארת כמות שמקובל להחזיר לשימוש נוסף , אסור לזורקם . 2. כך הדין גם במים שבישלו בהם ירקות שביעית כגון תפוחי אדמה . אם אין הדרך להשתמש במים הללו מותר לשופכם כרגיל , אבל מים שבישלו בהם ירקות והדרך היא להשתמש במים עצמם למאכל כגון במרק ירקות או בלפתן , אסור לשופכם עד שיתקלקלו . 3. גרעינים שאינם ראויים לאכילה ונשאר עליהם מבשר הפרי , אם נשארה כמות כזו שרגילים לאכול אותה אסור לזורקם . משולחן המזכירות פינוי גרוטאות פינוי גרוטאות הקרוב יהיה ביום חמישי, כ"ב בחשוון, 28.10. אנא הוציאו את החפצים ערב לפני הפינוי. אנו מזכירים שהדברים הבאים לא יפונו: פסולת בניין, צמיגים וגרוטאות שמעורבות בגזם. שיעורים בשבת שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב יצחק חלפון בשעה 16:00. מנחה : 16:45 . נושא השיעור : זה נהנה וזה לא חסר. שיעור לנשים בשלב א : מפי צילה בלוך 13:00 בבית הכנסת התימני. שיעור לנשים בשלב ב: מפי יעל יצחקי בשעה 16:30 אצל משפ' ניצן. **למחוסנות בלב...

פינת השמיטה / הרב גדעון בנימין שאריות אוכל וקדושת שביעית 1. מותר לשטוף כלים שנשארו עליהם שאריות אוכל , כאלה שבדרך כלל במצב זה לא מקובל להמשיך ולשומרם, אבל אם נשארת כמות שמקובל להחזיר לשימוש נוסף , אסור לזורקם . 2. כך הדין גם במים שבישלו בהם ירקות שביעית כגון תפוחי אדמה . אם אין הדרך להשתמש במים הללו מותר לשופכם כרגיל , אבל מים שבישלו בהם ירקות והדרך היא להשתמש במים עצמם למאכל כגון במרק ירקות או בלפתן , אסור לשופכם עד שיתקלקלו . 3. גרעינים שאינם ראויים לאכילה ונשאר עליהם מבשר הפרי , אם נשארה כמות כזו שרגילים לאכול אותה אסור לזורקם . משולחן המזכירות פינוי גרוטאות פינוי גרוטאות הקרוב יהיה ביום חמישי, כ"ב בחשוון, 28.10. אנא הוציאו את החפצים ערב לפני הפינוי. אנו מזכירים שהדברים הבאים לא יפונו: פסולת בניין, צמיגים וגרוטאות שמעורבות בגזם. שיעורים בשבת שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב יצחק חלפון בשעה 16:00. מנחה : 16:45 . נושא השיעור : זה נהנה וזה לא חסר. שיעור לנשים בשלב א : מפי צילה בלוך 13:00 בבית הכנסת התימני. שיעור לנשים בשלב ב: מפי יעל יצחקי בשעה 16:30 אצל משפ' ניצן. **למחוסנות בלב...

הצג


עלונוף שבת לך-לך תשע"ב

14/10/2021

פינת השמיטה / הרב גדעון בנימין הפסד תוצרת שביעית אסור לקלקל ולהפסיד פירות שביעית שנאמר "לאכלה" ולא להפסד . נחלקו הפוסקים האם מותר לגרום הפסד לפירות שביעית . למעשה , מותר לתת פרי לילד קטן היודע לאכול בעצמו אע " פ שיגרום הפסד לחלק מהפרי מפני שזו דרך אכילתו , אבל אסור לתת פרי לילד שאינו יודע לאכול בעצמו ומקלקל את רוב הפרי . כמו כן , אסור להשליך לאשפה שיירים של תוצרת שביעית שעדיין ראויה לאדם , אבל שיירים שאין הדרך לאוכלם ( אע " פ שראויים לאכילה ) וגם אין הדרך להאכילם לבהמה מותר להשליכם . אי " ה בשבוע הבא נפרט עוד. שיעורים בשבת שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב דוד שטרן בשעה 16:15. מנחה : 17:00 . נושא השיעור : חלב נוכרי. שיעור לנשים בשלב א : מפי שרה וייסמן בשעה 13:00 בבית הכנסת התימני. שיעור לנשים בשלב ב: מפי יפעת קוטלר בשעה 16:30 אצל משפ' ניצן. נושא השיעור: המסע שלי לתורה! **למחוסנות בלבד**. שיעור לנשים באנגלית: אצל רות פדר בשעה 13:00. קהילה בפעולה -אירועים תפילת נשים שבועית היום, יום חמישי ח' בחשוון בשעה 20:00, נשדר בזום תפילת נשים משותפת ושיעור מפי נעמי רייכמן . להצטרפות לזום לחצו כ...

הצג


עלונוף פרשת נוח תשע"ב

7/10/2021

פינוי גרוטאות פינוי גרוטאות יהיה ביום חמישי, ח' בחשוון, 14.10. אנא הוציאו את החפצים ערב לפני הפינוי. אנו מזכירים שהדברים הבאים לא יפונו: פסולת בניין, צמיגים וגרוטאות שמעורבות בגזם. שיעורים בשבת ובימי חול שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב יהודה טורצקי בשעה 16:30. נושא השיעור : הפלת עובר – גישות שונות לפסק ההלכה שיעור לנשים בשלב א: מפי הרב איתיאל בר לוי בשעה 13:00 בבית הכנסת התימני. שיעור לנשים בשלב ב: מפי איריס חיון בשעה 16:45 אצל משפ' ניצן. **למחוסנות בלבד**. שיעור לנשים באנגלית: אצל רבקה קפלן בשעה 13:00. קהילה בפעולה -אירועים תפילת הנשים השבועית המקוונת חוזרת! לאחר הפסקה קצרה אנו חוזרות בשמחה אל מפגשי התפילה המשותפת שלנו בזום, תפילה שעניינה בקשת ישועה מן המגפה ובקשה לרפואת חולים מהקהילה בתוך שאר חולי ישראל. לאחר התפילה יהיה שיעור בע״ה. היום, יום חמישי א' בחשוון בשעה 20:00, תפילת נשים משותפת ושיעורה של מירב ראובינוף בזום. להצטרפות לזום לחצו כאן לקראת השעה 20:00. מפגשי חשיפה לסדנת פסיכודרמה לנשים סדנת פסיכודרמה לנשים בהנחיית ויולט גביזון – מפגש החשיפה לנשות מועדון 50+ יהיה ביום ראש...

הצג