נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

כתבות אחרונות

עלונוף שבת פרשת מסעי

28/7/2022

נוער נוף איילון חופשה מחוץ לבית – הרב גדעון בנימין נטילת ידיים מי מעיין או נחל שראויים לשתיית כלב יכולים ליטול מהם באמצעות כלי או להטביל בהם את הידיים . אם אינם ראויים לשתיית כלב כגון מי ים, אפשר להטביל בהם את הידיים, אבל לא ליטול מהם באמצעות כלי . טבילת ידיים יכולה להיעשות רק במקום שיכול לכסות את כל היד בבת אחת . דין הברכה על הנטילה בע " ה בשבוע הבא . נוער נוף איילון משולחן המזכירות פינוי גרוטאות פינוי גרוטאות הקרוב יהיה ביום חמישי, ז' באב, 04/08. הוציאו את הפסולת המוצקה ערב לפני הפינוי ולא ביום הפינוי. המועצה קונסת תושבים שמוציאים את הפסולת המוצקה ביום הפינוי. מהנעשה בוועדת מוגנות חברות יקרות בימים האחרונים התקבלה תלונה על הצצה פוגענית במקלחות שבבריכת השחייה. ועדת מוגנות בשיתוף פעולה עם המזכירות וועדת בריכה פועלים למניעת התופעה. בשלב ראשון החלונות (האטומים) ננעלו מבפנים ואי-אפשר לפתוח אותם מבחוץ, כך שאפשר להשתמש במקלחות ללא חשש. בשלב שני המזכירות יחד עם ועדת ביטחון בודקת אפשרות להציב ביעילות מצלמות מחוץ לבריכה. נוסף על כך אנו פונים אל כל התושבים לגלות ערנות. אם יש חשד ספציפי למעשה טו...

הצג


עלונוף פרשת מטות תשפ"ב

21/7/2022

נוער נוף איילון משולחן המזכירות פינוי גרוטאות פינוי גרוטאות הקרוב יהיה ביום חמישי, כ"ט בתמוז, 28/7. הוציאו את הפסולת המוצקה ערב לפני הפינוי ולא ביום הפינוי. המועצה קונסת תושבים שמוציאים את הפסולת המוצקה ביום הפינוי . מהנעשה בוועדת מוגנות אנחנו נמצאים בחופשת הקיץ, בתקופה שבה ילדינו עובדים ומבלים במקומות שונים . חשוב לשוחח איתם על נושא המוגנות ולהסב את תשומת ליבם לנושא כדי שחלילה לא יהיו לא בצד הנפגע ולא בצד הפוגע . בשעה טובה הצטרפו לוועדה בהתנדבות רבקה בלאו ( פסיכולוגית ) ולאה קון ( עוסי " ת ). אנו מודים להן על הנכונות לתרום מזמנם לטובת הציבור . בהזדמנות זו אנו רוצים להוקיר את חנה כהן ועפרה פרנקל על תרומתן לוועדה עד כה . עפרה וחנה פרשו מהוועדה. החל מחודש ספטמבר תחל הוועדה בהרכבה החדש בהכשרה מקצועית מטעם ארגון מהו " ת . אנו מזכירים כי ביישוב פועל קו חם ( מספרי הטלפון מופיעים בדף המזכירות השבועי ) שמציע עזרה בתחום פגיעות מיניות או אלימות פיזית . הפנייה לקו החם אינה מצריכה הזדהות ואפשר לשמור על עילום שם . אפשר לפנות להתייעצות אישית הן בעניין הנפגעים או הנפגעות עצמם, או בשאלה כיצד לנהוג במי...

הצג


עלונוף פרשת פנחס תשפ"ב

14/7/2022

נוער נוף איילון פינת ההלכה – הרב גדעון בנימין כאשר אנו נמצאים בחופשה מחוץ לבית בשבת : 1. יש לבדוק האם יש במקום צורת הפתח או גדר המתירים לטלטל מחוץ לבית . 2. יש לבדוק האם יש עירוב חצרות המתיר לטלטל בתוך רשות היחיד , כשיש כמה מתחמים בתוך הרשות . 3. אם רוצים לטייל בשבת יש לבדוק עד היכן מגיע תחום שבת , ואם יש צורך יש להכין עירוב תחומין . 4. גם ביישוב דתי או מסורתי צריך לברר נושאים אלו אצל אדם מוסמך. נוער נוף איילון משולחן המזכירות האסיפה הכללית - הצבעה בקלפי בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפת תושבים מיום ראשון, י"א בתמוז, 10.7, ההצבעה בקלפי תהיה בעז"ה בימי רביעי וחמישי, כ"א-כ"ב באב 20-21/07 בין השעות 22.00-20.00 בבתי הכנסת בשלב א ו-ב. בהצבעה יהיה צורך לענות על שתי שאלות : 1. האם את/ה מאשרר/ת את ההחלטה שלפיה ימשיכו לגבות את מיסי היישוב בסך 90 ₪? כן/ לא 2. אם בעקבות ההצבעה לגבי סעיף 1 לעיל יוחלט על הפסקת גבייה – האם אתה תומך בהפסקת הגבייה החל מינואר 2023 או כבר מאוגוסט 2022? האסיפה הכללית – החלטות נוספות בנוסף, האסיפה הכללית החליטה כדלקמן: 1. לאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2020. 2. לאשר את התקציב לשנת...

הצג