נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

כתבות אחרונות

עלונוף שבת פרשת חוקת תשפב

30/6/2022

נוער נוף איילון פינת השמיטה – הרב גדעון בנימין קדושת שביעית אינה מפקיעה חיובים אחרים של מצוות התלויות בארץ . לכן פירות שביעית יש להם דין ערלה ורבעי כמו בכל שנה . כאשר בחצרו של אדם גדלים פירות שהם פירות ערלה או רבעי , עליו לציין זאת בציון בולט כדי שאנשים לא ייכשלו באכילת איסור . בשנים רגילות , שבהן לקיחת פירות מאדם אחר היא גזל גמור , מעיקר הדין אין צורך לציין זאת , והלכה זו נקראת בפי חז " ל " הלעיטהו לרשע וימות ". נוער נוף איילון משולחן המזכירות אסיפה כללית הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של תושבי נוף איילון , ומייד אחריה לאסיפה הכללית של " נוף איילון אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע " מ " שתהיה אי " ה ביום ראשון י"א בתמוז התשפ " ב , 10.7.2022 , במועדון הנוער. באם לא יהיה פורום תידחה האסיפה בשעה . סדר יום : 20:00 – כינוס . הדיון יחל בשעה 21:00 . נושאים : 1. דיון והצבעה ביחס להמשך גביית מיסי ישוב במתכונת הנוכחית 2. אישור דו " חות כספיים 2020. 3. אישור תקציב 2021, 2022. 4. ביחס לאגודה השיתופית : א . מינוי מחדש של חברי ועד האגודה . ב . מינוי רואה חשבון לאגודה . ג . מינוי חברי ועדת ביקורת לאגוד...

הצג


עלונוף פרשת קורח תשפ"ב

24/6/2022

נוער נוף איילון פינת השמיטה – הרב גדעון בנימין פירות בביתו של אדם -3 איסור קצירה ובצירה בשביעית הוא כאשר קוצר ובוצר כדרכו , כדרך שאר השנים. כאשר מדובר בקציר ב שדה יש לשנות את ה כמות ואת דרך הקצירה. בעץ בגינה ההבדל יתבטא בדרך כלל רק בשינוי ב כמות. הסכמת הפוסקים שהכמות המותרת להורדה היא כזו שאדם רגיל להביא לתצרוכת משפחתו לימים אחדים. נוער נוף איילון משולחן המזכירות אסיפה כללית הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של תושבי נוף איילון , ומייד אחריה לאסיפה הכללית של " נוף איילון אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע " מ " שתהיה אי " ה ביום ראשון י"א בתמוז התשפ " ב , 10.7.2022 , במועדון הנוער. באם לא יהיה פורום תידחה האסיפה בשעה . סדר יום : 20:00 – כינוס . הדיון יחל בשעה 21:00 . נושאים : 1. דיון והצבעה ביחס להמשך גביית מיסי ישוב במתכונת הנוכחית 2. אישור דו " חות כספיים 2020. 3. אישור תקציב 2021, 2022. 4. ביחס לאגודה השיתופית : א . מינוי מחדש של חברי ועד האגודה . ב . מינוי רואה חשבון לאגודה ג . מינוי חברי ועדת ביקורת לאגודה 5. שונות תקציב 2021 ותקציב 2022 הופצו בתיבות הדואר ויועלו לאתר . הדו " חות הכספיים ...

הצג