נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

עלונוף פרשת קורח תשפ"ב

24/06/2022

נוער נוף איילון

 

פינת השמיטה – הרב גדעון בנימין

 

פירות בביתו של אדם -3

איסור קצירה ובצירה בשביעית הוא כאשר קוצר ובוצר כדרכו, כדרך שאר השנים.

כאשר מדובר בקציר בשדה יש לשנות את הכמות ואת דרך הקצירה.

בעץ בגינה ההבדל יתבטא בדרך כלל רק בשינוי בכמות.

הסכמת הפוסקים שהכמות המותרת להורדה היא כזו שאדם רגיל להביא לתצרוכת משפחתו לימים אחדים.

 

נוער נוף איילון

 

משולחן המזכירות

 

אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של תושבי נוף איילון, ומייד אחריה לאסיפה הכללית של "נוף איילון אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ" שתהיה אי"ה ביום ראשון י"א בתמוז התשפ"ב, 10.7.2022, במועדון הנוער.

באם לא יהיה פורום תידחה האסיפה בשעה.

סדר יום:

20:00 – כינוס.
הדיון יחל בשעה 21:00.

נושאים:

1.      דיון והצבעה ביחס להמשך גביית מיסי ישוב במתכונת הנוכחית

2.      אישור דו"חות כספיים 2020.

3.      אישור תקציב 2021, 2022.

4.       ביחס לאגודה השיתופית:
א. מינוי מחדש של חברי ועד האגודה.
ב. מינוי רואה חשבון לאגודה

            ג. מינוי חברי ועדת ביקורת לאגודה

5.      שונות

 

תקציב 2021 ותקציב 2022 הופצו בתיבות הדואר ויועלו לאתר.

הדו"חות הכספיים של 2020, מפורסמים באתר ויפורסמו על לוחות המודעות 7 ימים לפחות לפני מועד האסיפה.

 

לא יאוחר מ-7 ימים לאחר ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, יהיה רשאי כל בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית להציע נושאים נוספים לסדר היום של האסיפה, והמזכירות תחליט האם לכלול נושאים אלה כולם או מקצתם בסדר היום, בהתחשב בסוגיות האחרות העומדות על הפרק ובמגבלות הזמן של האסיפה.
החליטה המזכירות שלא לכלול נושא כאמור, תודיע על כך למציע הנושא תוך 2 ימים מתום המועד להגשת הצעות כאמור. על החלטת המזכירות שלא לכלול נושא בסדר היום נתונה זכות ערעור בפני ועדת ביקורת תוך 3 ימים מקבלת ההחלטה, וזו תחליט עליו תוך 3 ימים נוספים.

ביום שישי, שחל לפחות שבוע ימים לפני האסיפה הכללית תפורסם רשימה מתוקנת ומעודכנת של הנושאים לדיון ולהצבעה הכלולים בסדר היום, על גבי לוחות המודעות ביישוב.

 

נוער נוף איילון

 

שיעורים בשבת                       

 

תפילת ילדים בשלב א

מתקיימת בקביעות בגינת ההליקופטר בשעה 10:00.

המעוניינים להיכנס לתורנות הקבועה ולהשתתף בארגון התפילה מתבקשים לפנות לחיננית: 052-812-55010

 

שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א בשעה 17:45 מאת הרב מיכאל דהן. מנחה: 18:45.

נושא השיעור: צוואת דוד לשלמה בנוגע ליואב בן צרויה.


שיעור נשים בשלב א
מפי  שאול ישורון בבית הכנסת התימני בשעה 17:00.

 

שיעור נשים בשלב ב מפי  הרב גדעון בנימין במתנ"ס שלב ב' בשעה 17:00

שיעור באנגלית לנשים אצל גבי פט בשעה 13:00.

נוער נוף איילון

 

מזל טוב ואיחולים

מזל טוב

למשפחות פולנאור וממן לנישואי אוריה ובניה.

למשפחת אורנשטיין להולדת הנכד, בן לשרון ואבישי.

למשפחת עמנואל אליצור ומיכל לאירוסי תמר עם גלעד ספרלינג.

למשפחת פרנקל אסף ועפרה להולדת הנכד, בן לעדו ויעל.

למשפחת שפנגנטל להולדת הנכדה בת לאלקנה ושיר.

 

 

 

 

 

 

 

הודעות ממרכז החוגים

 

החוגים ימשיכו לפעול עד יום חמישי, ראש חודש תמוז, 30/6 (כולל). אם יהיו השלמות בחודש יולי, נודיע למי שזה רלוונטי.

 

בע"ה ביום חמישי, ראש חודש תמוז, 30/6, תהיה הופעה בגבעת ברנר של כל חוגי המחול. אפשר לקנות כרטיסים באמצעות המועצה.

לגל חן וכולדר שמואל ולדליה רוזן ,המדריכות של חוג התעמלות אומנותית, יישר כוח ענק על ההופעה היפה. לבנות המקסימות - כל הכבוד על הביצועים המושלמים ועל ההופעה היפה.

לעדי אזולאי ולבנות חוג הבלט כל הכבוד על המופע היפה.

חוגי הסטודיו ימשיכו חודש נוסף, בחודש יולי, למי שנרשמה.

בע"ה יהיו כל מיני אירועים לציון סוף השנה. שימו לב!

נשאר לנו מעט זמן עד סוף השנה והרבה עבודה להכין את ההופעות.

הורים יקרים עודדו בבקשה את הילדים להגיע לחוגים. אם תהיה אפשרות ללכת לבריכה וגם לחוגים מה טוב. תודה על שיתוף הפעולה.

שבת שלום, אלקה וצוות ההדרכה

טלפונים חשובים ושעות קבלת קהל

 

מזכירות: טל: 08-9790333.

דוא"ל: mazkirut.nofayalon@gmail.com

קבלת קהל: בימי א, ב, ג  9:30-8:30, 12:30-11:30,

ה-9:30-8:30 ושישי 11:00-9:00.

הנהח"ש: אפרת טל: 9797139.

קבלת קהל: יום ב, ג ו-ה 12.00-10.00

רכזת קהילה: רות רוזנצויג 9790334,

052-7889456.

מספרי הטלפון של השומרים:

שומר בלילות ובליל שבת: 050-9790437.

כונן יום (א-ה 7:30-16:00): 050-9790438.

מודעות לדף המידע: טלי פרץ 054-4470258.

אפשר לשלוח מסרון ודוא"ל עד יום רביעי בשעה 18:00. dafnof@gmail.com

כונן מים:  מאיר אוליאל טלפון: 050-9020551

דואר: 08-9790312.

קבלת קהל: ראשון, שני, שלישי ורביעי 9.00-8.00.

שני 19.00-18.00. חמישי 13.00-12.00 חמישי 20:00-19:00 שישי 10.00-8.00

מבני ציבור בשלב א: מרים ביתן: 054-5469603

מבני ציבור בשלב ב: יהודית אילוז טל' 9790791. 

ספריית נוף איילון: נורית 054-4979028.  

קו חם – פגיעות ומוגנות 073-3745147

ימים א-ה

22:00-16:00 מענה נשים
24:00-22:00 מענה  גברים.

מסמכים מצורפים

עלונוף פרשת קרח תשפב.pdf
חסר רכיב