נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

עלונוף פרשת שלח לך תשפ"ב

16/06/2022

נוער נוף איילון

 

פינת השמיטה – הרב גדעון בנימין

 

פירות הגדלים בביתו של אדם – 2

 

אם קיים חשש לפגיעה בגוף העצים או ברכוש אחר או בפרטיות של בעל הגינה בשעה שאנשים נכנסים לקטוף פירות, מותר לנעול את השער, אבל יש להודיע בהודעה בולטת שהפירות הם הפקר וכל הרוצה יוכל לקבל מבעל הגינה מפתח או רשות ולהיכנס לקחתם.

בשנת השמיטה אסרה התורה על קטיף כדרך שאדם קוטף ברכושו, ולכן אסור לבעלי העץ לקטוף את הפירות כרגיל, אף אם כוונתם מראש ליתנם לכל מי שירצה

 

נוער נוף איילון

 

משולחן המזכירות

 

אסיפה כללית

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית של תושבי נוף איילון, ומייד אחריה לאסיפה הכללית של "נוף איילון אגודה שיתופית להתישבות קהילתית בע"מ" שתהיה אי"ה ביום ראשון י"א בתמוז התשפ"ב, 10.7.2022, במועדון הנוער.

באם לא יהיה פורום מספק תידחה האסיפה בשעה.

סדר יום:

20:00 – כינוס.
הדיון יחל בשעה 21:00.

נושאים:

1.      דיון והצבעה ביחס להמשך גביית מיסי ישוב במתכונת הנוכחית

2.      אישור דו"חות כספיים 2020.

3.      אישור תקציב 2021, 2022.

4.       ביחס לאגודה השיתופית:
א. מינוי מחדש של חברי ועד האגודה.
ב. מינוי רואה חשבון לאגודה

            ג. מינוי חברי ועדת ביקורת לאגודה

5.      שונות

 

תקציב 2021 ותקציב 2022 יופצו עד מחר, יום ששי, בתיבות הדואר וכן יועלו לאתר.

הדו"חות הכספיים של 2020, מפורסמים באתר ויפורסמו על לוחות המודעות 7 ימים לפחות לפני מועד האסיפה.

 

לא יאוחר מ-7 ימים לאחר ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, יהיה רשאי כל בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית להציע נושאים נוספים לסדר היום של האסיפה, והמזכירות תחליט האם לכלול נושאים אלה כולם או מקצתם בסדר היום, בהתחשב בסוגיות האחרות העומדות על הפרק ובמגבלות הזמן של האסיפה.
החליטה המזכירות שלא לכלול נושא כאמור, תודיע על כך למציע הנושא תוך 2 ימים מתום המועד להגשת הצעות כאמור. על החלטת המזכירות שלא לכלול נושא בסדר היום נתונה זכות ערעור בפני ועדת ביקורת תוך 3 ימים מקבלת ההחלטה, וזו תחליט עליו תוך 3 ימים נוספים.

ביום שישי, שחל לפחות שבוע ימים לפני האסיפה הכללית תפורסם רשימה מתוקנת ומעודכנת של הנושאים לדיון ולהצבעה הכלולים בסדר היום, על גבי לוחות המודעות ביישוב.

 

פינוי גרוטאות

פינוי גרוטאות הקרוב יהיה ביום חמישי, כ"ד בסיוון,  23/6.

יש להוציא את הפסולת המוצקה ערב לפני הפינוי.

 

 

קהילה יקרה

לאחר חצי שנה כרכזות קהילה סיימנו את התפקיד. 

שמחנו להכיר צדדים ואנשים נוספים שלא יצא לנו להכיר לפני. מרגישות שהייתה לנו הזכות לפעול אפילו קצת למען הקהילה.

 

שירה וצופיה

 

נוער נוף איילון

 

שיעורים בשבת            

 

תפילת ילדים בשלב א

מתקיימת בקביעות בגינת ההליקופטר בשעה 10:00.

המעוניינים להיכנס לתורנות הקבועה ולהשתתף בארגון התפילה מתבקשים לפנות לחיננית: 052-812-55010

 

שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב זכריה רבינוביץ בשעה 17:55. מנחה: 18:45.

נושא השיעור: על ברכת היין - בין ברכות הנהנין לברכות המצוות.


שיעור נשים בשלב א
מפי  נתנאל  אילוז  בבית הכנסת התימני בשעה 17:00.

 

שיעור נשים בשלב ב מפי דובה קלרמן בבית משפחת ניצן בשעה 17:00.

שיעור באנגלית לנשים מפי חני טטנבואם בביתה של עליזה וייס בשעה 13:00.

 

 

 

נוער נוף איילון

 

מזל טוב ואיחולים

מזל טוב

לטוביה מרמלשטיין ולרחל מתוקי לאירוסיהם.

 

אזכרה לרבקה בק

במלאת אחת עשרה שנים לפטירתה של יקירתנו

רבקה בק ע"ה

נערוך אזכרה לזכרה ביום ד', כ"ג בסיון, 22.6.22

עלייה לקבר בשעה 18.30 בהר המנוחות

שיעור בבית המשפחה (החושן 16) בשעה 19:45.

ערבית – 20:15.

למעוניינים להצטרף בזום:

https://us04web.zoom.us/j/2705197089?pwd=Q1dmMHlGdWFFazk4Rk5Jb2Q5dnNJZz09

מס' מזהה: 270 519 7089, סיסמה: 9VNtEE

ובבניין ציון וירושלים ננוחם

 

נוער נוף איילון

 

מדור פרסומי

 

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה - גזר

 

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר בקשה למתן היתר בניה.

מס' בקשה: 20210168    מספר תיק בניין: 31203894

מהות הבקשה:

אשרור לבית חצי מדו משפחתי הכולל הרחבה בקומת כניסה ,סגירת מרפסת בקומה א ,תוספת חלקית בחלל הגג, תוספת מדרגות פנימיות, ומחסן. הריסת חלק מהפרגולה בחזית הדרומית והריסת פרגולה חורגת מגבול מגרש.

שם המבקש: בן שלמה חיים וסמדר.

כתובת: נוף איילון 5   גוש: 5720 חלקה :23 מגרש: 5

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

מבוקשת הקלה להקטנת קו בניין צידי מזרחי ב- 10%: 3.6 מ' במקום 4 מ' המותרים.

כל בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם הרואה עצמו נפגע כתוצאה מאישור הבקשה הנ"ל יוכל להגיש את התנגדותו המנומקת תוך 15 ימים מיום פרסום זה לוועדה המקומית "גזר" (באמצעות מכתב או בדואר אלקטרוני), בציון כתובת מדויקת.

את תוכן הבקשה אפשר לראות באתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גזר, או במשרדי הוועדה בבית חשמונאי, בתיאום מראש.

עמרי פלדמן                                                                                                           בברכה,

מנהל מחלקת תכנון ורישוי                                                                    רותם ידלין יו"ר הוועדה המקומית

                                                                                                              לתכנון ובנייה גזר

 

 

 

אבות ובנים

הלימוד בימי שישי בשעה 13.30.

בבית הכנסת הספרדי בשלב א.

השבוע הלימוד מוקדש לע''נ:

גאולה לאה בת ר 'חיים יהודה ליב.

יום הפטירה: ט"ו בסיון.

ולע"נ משה אליהו בן שמואל יעקב/ סבא של נועם גלזר. 

מוזמנים בשמחה!

הודעות ממרכז החוגים

 

לגל חן וכולדר שמואל ולדליה רוזן,המדריכות של חוג התעמלות אומנותית, יישר כוח ענק על ההופעה היפה. לבנות המקסימות - כל הכבוד על הביצועים המושלמים ועל ההופעה היפה.

לעדי אזולאי ולבנות חוג הבלט כל הכבוד על המופע היפה.

החוגים ימשיכו לפעול עד יום חמישי, ראש חודש תמוז, 30/6 (כולל). יכול להיות שיהיו השלמות בחודש יולי.

ייתכן שחוגי הסטודיו ימשיכו חודש נוסף, בחודש יולי.

בע"ה ביום חמישי, ראש חודש תמוז, 30/6 תהיה הופעה בגבעת ברנר של כל חוגי המחול. אפשר לקנות כרטיסים באמצעות המועצה.

בע"ה יהיו כל מיני אירועים לציון סוף השנה. שימו לב!

אנו שמחים שהבריכה נפתחה. נשאר לנו מעט זמן עד סוף השנה והרבה עבודה להכין את ההופעות. הורים יקרים עודדו בבקשה את הילדים להגיע לחוגים. אם תהיה אפשרות ללכת לבריכה וגם לחוגים מה טוב. תודה על שיתוף הפעולה.

שבת שלום, אלקה וצוות ההדרכה

 

טלפונים חשובים ושעות קבלת קהל

 

מזכירות: טל: 08-9790333.

דוא"ל: mazkirut.nofayalon@gmail.com

קבלת קהל: בימי א, ב, ג  9:30-8:30, 12:30-11:30,

ה-9:30-8:30 ושישי 11:00-9:00.

הנהח"ש: אפרת טל: 9797139.

קבלת קהל: יום ב, ג ו-ה 12.00-10.00

רכזת קהילה: רות רוזנצויג 9790334,

052-7889456.

מספרי הטלפון של השומרים:

שומר בלילות ובליל שבת: 050-9790437.

כונן יום (א-ה 7:30-16:00): 050-9790438.

מודעות לדף המידע: טלי פרץ 054-4470258.

אפשר לשלוח מסרון ודוא"ל עד יום רביעי בשעה 18:00. dafnof@gmail.com

כונן מים:  מאיר אוליאל טלפון: 050-9020551

דואר: 08-9790312.

קבלת קהל: ראשון, שני, שלישי ורביעי 9.00-8.00.

שני 19.00-18.00. חמישי 13.00-12.00 חמישי 20:00-19:00 שישי 10.00-8.00

מבני ציבור בשלב א: מרים ביתן: 054-5469603

מבני ציבור בשלב ב: יהודית אילוז טל' 9790791. 

ספריית נוף איילון: נורית 054-4979028.  

קו חם – פגיעות ומוגנות 073-3745147

ימים א-ה

22:00-16:00 מענה נשים
24:00-22:00 מענה  גברים.

חסר רכיב