נוף איילון
נוף איילון

רישום למאגר מורשי הפעלת שער היישוב- העברה בנקאית

מועד התחלה: יום שישי , 01/01/2021 , 00:05
מועד סיום: יום שישי , 31/12/2021 , 23:55
מקום האירוע:
להלן הסכם הצטרפות למאגר מורשי הפעלת שער הכניסה ליישוב, המאפשר לפתוח את השער ע”י חיוג מטלפון סלולרי לשנה לתקופה החל מ 01/01/2021 ועד ל 31/12/2021.
עלות ההתחברות לסלולר אחד: 20 ש"ח


הרשמה מיועדת לתושבים הבוחרים לבצע תשלום בהעברה בנקאית (יש לצרף אסמכתת אישור מהבנק במעמד מילוי הטופס)

פרטים לביצוע ההעברה:
נוף איילון - אגודה שיתופית להתיישבות
בנק אוצר החייל
סניף מודיעין - 315
מס' חשבון 0545445

כתב התחייבות:

באמצעות מסמך מקוון זה אני מבקש בזאת לחבר אותי למערכת הסלולרית לפתיחת השער החשמלי בכניסה הראשית לנוף איילון. אני מצהיר כי ידוע לי שאסור להשתמש במנוי בשבתות וחגים, אלא במקרים חריגים של פיקוח נפש. הנני מצהיר ומתחייב כדלקמן: 1. אני מצהיר בזאת ומתחייב כי אעשה שימוש בפתיחה וסגירה לשימושי האישי בלבד,  או למי מבני משפחתי . 2. אנהג באחריות, בפתיחת השער אשתדל לוודא מי נכנס ומי יוצא ואוודא כי השער נסגר אחרי אוטומטית. במקרה של תקלה אעדכן את הגורם המוסמך. 3. ידוע לי כי הישוב יכול ורשאי מעת לעת לשנות קוד הפעלה ו/או לשנות נהלי פתיחת וסגירת השער (כגון: מורשים, שעות סגירה וכו’) 4. ידוע לי כי עלות המנוי (למספר נייד אחד) הינו 20 ₪ לשנה קלנדרית. 5. ידוע לי כי בסוף כל שנה, קרי ב 31/12 , המנוי יחסם (ואין זה משנה מתי הצטרפתי) ועלי להסדיר את המשך התשלום לשנה הבאה, אחרת הרשאתי תחסם בתאריך ה 31/12 של השנה הקלנדרית שהסתיימה.   7. הנני מצהיר כי הזמנה זו מהווה הסכמה והתחייבות לכל הנאמר בהסכם זה.
date=31%2F12%2F2021&type=hide&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%2B%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94&voptions=%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D%2C%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94&f5=type%3CD%3Edate%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%91%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%90%D7%AA%2F%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%2F%D7%AA%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9(%D7%90%D7%97%D7%93%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F)%3F%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C&f8=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-1%20(%D7%A0%D7%90%20%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%91%D7%A8%D7%A6%D7%A3%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%9E%D7%A7%D7%A3)%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-2%20(%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D)&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-3%20(%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D)&f11=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-4%20(%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D)&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-5%20(%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D)&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F-6%20(%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D)&f15=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%3A%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%9D%2F%D7%94