נוף איילון
נוף איילון

רישום למאגר מורשי הפעלת שער היישוב- הוראת קבע

מועד התחלה: יום שישי , 01/01/2021 , 00:05
מועד סיום: יום שישי , 31/12/2021 , 23:55
מקום האירוע:
להלן הסכם הצטרפות למאגר מורשי הפעלת שער הכניסה ליישוב, המאפשר לפתוח את השער ע”י חיוג מטלפון סלולרי לשנה לתקופה החל מ 01/01/2021 ועד ל 31/12/2021.
עלות ההתחברות לסלולר אחד: 20 ש"חהרשמה מיועדת לתושבים הבוחרים לבצע תשלום בהוראת קבע
date=31%2F12%2F2021&type=hide&max=0&f5=type%3CD%3Edate%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%2B%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f8=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%90%D7%AA%2F%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%2F%D7%AA%20%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A9(%D7%90%D7%97%D7%93%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F)%3F%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%20%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F(%D7%91%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9D%20%D7%9C%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D)%3CD%3Erequired%3CD%3E1&f10=type%3CD%3Ecolor%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A2%2C&f11=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%3A%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F%20%D7%96%D7%94%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A9%20%D7%91%D7%96%D7%90%D7%AA%20%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%20%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C%D7%99%20%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94%20%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A3%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F.%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%99%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%A9%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%20%D7%91%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D%26%2344%3B%20%D7%90%D7%9C%D7%90%20%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%A0%D7%A4%D7%A9.%20%D7%94%D7%A0%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8%20%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%20%D7%9B%D7%93%D7%9C%D7%A7%D7%9E%D7%9F%3A%201.%20%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8%20%D7%91%D7%96%D7%90%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%20%D7%9B%D7%99%20%D7%90%D7%A2%D7%A9%D7%94%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%94%20%D7%95%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%20%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%93%26%2344%3B%20%20%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%20.%202.%20%D7%90%D7%A0%D7%94%D7%92%20%D7%91%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%26%2344%3B%20%D7%91%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%93%D7%9C%20%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%93%D7%90%20%D7%9E%D7%99%20%D7%A0%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%20%D7%95%D7%90%D7%95%D7%95%D7%93%D7%90%20%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%A0%D7%A1%D7%92%D7%A8%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%20%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%AA.%20%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%94%20%D7%90%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%9F%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A.%203.%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%20%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%20%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%AA%20%D7%9C%D7%A2%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%95%D7%93%20%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94%20%D7%95%2F%D7%90%D7%95%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%20%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%95%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20(%D7%9B%D7%92%D7%95%D7%9F%3A%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D%26%2344%3B%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%9B%D7%95%E2%80%99)%204.%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%9B%D7%99%20%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%20(%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%20%D7%90%D7%97%D7%93)%20%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%95%2020%20%E2%82%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA.%205.%20%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2%20%D7%9C%D7%99%20%D7%9B%D7%99%20%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3%20%D7%9B%D7%9C%20%D7%A9%D7%A0%D7%94%26%2344%3B%20%D7%A7%D7%A8%D7%99%20%D7%91%2031%2F12%20%26%2344%3B%20%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%9D%20(%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9F%20%D7%96%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%9E%D7%AA%D7%99%20%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%99)%20%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%A8%20%D7%90%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%26%2344%3B%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%90%D7%AA%D7%99%20%D7%AA%D7%97%D7%A1%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%2031%2F12%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%AA%20%D7%A9%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%94.%20%20%207.%20%D7%94%D7%A0%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8%20%D7%9B%D7%99%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%96%D7%95%20%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%95%D7%94%20%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%9B%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A8%20%D7%91%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%96%D7%94.