נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

עיקרי הנושאים המטופלים ע"י המועצה באזור נוף איילון/שעלבים

22/09/2020

חברים, תושבי נוף איילון שלום.

בימים אלו של אחרית שנה לא פשוטה ומורכבת, ברצוני להציג בפניכם את עיקרי הנושאים המטופלים על ידי המועצה באזור שלנו, כולל שעלבים ונוף איילון.

לפעילות זו שותפים רבים, ובכלל זה, בעיקר, הוועד המקומי בנוף איילון ונציגי הציבור במליאת המועצה – יוחנן יומטוביאן ואריאל לביא, שסיים את כהונתו וזו הזדמנות להודות לו על תרומתו. רמי ליבר מצטרף בימים אלה לשולחן מליאת המועצה. רמי יקח חלק בוועדות המועצה ויהווה כוח לקידום הישוב ומטרותיו.

הפעילות השנה הייתה תחת צל כבד של שתי מערכות בחירות, אי ודאות שלטונית, היעדר תקציב מדינה, חילופי תפקידים במשרדי הממשלה ובפקידות. מעל לכל, הגורם המשמעותי ביותר, הייתה והינה מגיפת הקורונה. בתנאים קשים אלו של שיתוק חלקי של השלטון המרכזי וההתמודדות היום יומית עם נגיף הקורונה, קידום הפרויקטים הפך מורכב ומאתגר.

הרחבת נוף איילון:

-        הושגה הסכמה של רמ"י להעתיק את המפעל ("מבנד") אל מתחם מבני המשק של שעלבים ולשאת בכל ההוצאות (הכבדות) הכרוכות בכך.

-        הוכנה תוכנית פרוגרמטית של ההרחבה על שטחו של המפעל, והשטח הכלוא בינו ובין כביש הכניסה לישוב.

-        לאחר מספר פגישות הכנה בעניין, בתחילת שבוע זה, התוכנית הוצגה לוועדה המחוזית בתמיכתו החשובה של נציג רמ"י. סוכם כי התוכנית תעבור לשלב הבא, ותוצג לאחר החגים בפני מנהל התכנון, על מנת לבחון במשותף את הדרך הנכונה להביא אותה בהסכמה בפני המועצה הארצית.

-        אנחנו מנסים באופן מתמיד לזרז את ההליכים, שכן בחודשים האחרונים מתנהלים דיונים בגופי התכנון וברמ"י בשיתוף גורמים מקצועיים על הנושא של הגדלת ציפוף הבנייה (לבנות יותר דירות על פחות שטח) ובכלל זה, גם בשטחים הכפריים. הדיון כשלעצמו עלול להביא לדחיית תוכניות ההרחבה של הישוב, שכן לתוצאותיו יהיו השלכות על הצפיפות בהרחבה.

חינוך  - תשתיות:

-        חודשו עבודות ההקמה של הקומה השלישית באולפנה.

-        אושרה פרוגרמה לבית ספר שש שנתי לישיבה התיכונית הישג משמעותי ביותר שיאפשר בינוי נרחב בישיבה.

-        מקודמות תוכניות להקמת גני ילדים בקרית הישיבה.

-        בוצעו עבודות פיתוח בשלהבת בנים ושלהבת בנות כולל בניית שדרת גינון מרכזית והתאמת אולמות ספורט (למרות שאין תקן לאולם ספורט בבית ספר יסודי).

-        נבנו שני מרכזי למידה חדשניים ("גוגיה") ראשונים במועצה.

-        הוגשה בקשה לתקצוב גן מוסיקלי.

חינוך:

-        השנה התאפיינה בעבודה משותפת ושוטפת של מנהלי בתי הספר, הנהגות ההורים ונציגי הישוב בוועדת החינוך של המועצה, בפורום הנהגות הורים ובחממת החדשנות.

-        הועברו הכשרות ללמידה היברידית ומקוונת.

-        הוקצו שעות לתוכנית ליווי פדגוגית של "ערי חינוך" ועוד.

נוער:

-        אושר תקציב לשיפוץ מבנה לפרויקט "הנגריה" להפעלת בני נוער.

-        הוגש קול קורא לקרן החילוט לקבלת תקציב להפעלה שוטפת.

-        נערכו בהצלחה רבה מפגשי העצמה של נוער באמצעות פיתוח כושר גופני, בחודשי הקיץ.

-        המועצה פתחה בהליכי קליטה של מדריך מוגנות בקרית החינוך שעלבים

איתנים:  - לאחר שנים ארוכות של טיפול, הקצתה רמ"י מגרש לבניית בית איתנים. המועצה פועלת עם איתנים להשגת תקציבים לבניית המבנה ולהפעלתו באמצעות בין השאר קרנות של השלטון המקומי.

 

תשתיות:

-        מבוצע קו תאורה ממשמר איילון עד שעלבים (הצלחנו ברגע האחרון למשוך את התאורה עד הכניסה להרחבה של קיבוץ  שעלבים).

-        מבוצעות עבודות ניקוז מאזור הרפת בקיבוץ ועד גשר הרכבת כפתרון זמני לבעיית ההצפות (לצערי פתרון הקבע שאושר לביצוע של אגן השהייה בדרך הישנה למודיעין בשלב זה ירד מהפרק אולי גם בשל היעדר הסכמה בין הוועדים וחבל). בוצעו עבודות חישוף בכביש הגישה לישוב על ידי נתיבי ישראל. בוצע קו ביוב חדש על מנת למנוע בעיות ריח ברחוב ברקת.

-        תוקצב תכנון שביל אופניים בין נוף איילון למשמר איילון. השביל יאפשר חיבור לישפרו סנטר ולתחנת הרכבת פאתי מודיעין.

-        אושר קול קורא לגינה קהילתית.

תנועה: באישור ועדת התנועה של המועצה ולבקשת הועד המקומי, בוצעו שינויי תנועה וחניות. אושרו תחנות אוטובוס, סומנו כבישים, תמרורים, חניות וחניות נכים.

תחנת אוטובוס שדרות החשמונאים : לאחר שבמשך שנים כל הניסיונות לקדם את העניין עם מחלקות ההנדסה והתשתיות של עירית מודיעין לא צלחו. הסכימה עיריית מודיעין לאפשר למועצה לקדם את התחנה בעצמה למרות שהתחנה בשטח המונציפאלי של העיר מודיעין. הצלחנו לשכנע את נתיבי ישראל (למרות שהכביש אינו בתחום אחריותם) לתקצב ולבצע את עבודות ההקמה. הליכי התכנון מבוצעים ויושלמו בקרוב ואני מקווה כי ממש בתקופה הקרובה התחנה תעמוד סוף סוף על מקומה.

רכב שיתופי  אחד מארבעה רכבים שהוקצו למועצה הוצב בנוף איילון. ההשכרה הראשונה במועצה הייתה בנוף איילון. 

וועדה גאוגרפית החבל הגלילי  לאחר דיונים ארוכים המליצה ועדה גאוגרפית לספח את השטח שבין הישוב ובין כביש 3 (הכביש שבין לטרון לככר של מבוא חורון) למועצה. על השטח "התחרו" נגדנו עירית מודיעין ומועצה אזורית מטה יהודה. סיפוח השטח מהווה עתודת שטח לתכנון עתידי ולפיתוח תיירותי בתחום נחל איילון, כולל שבילי אופנים לרכיבת שטח. 

תחנת מג"ב הושלמה בניית תחנת מג"ב בישוב, מונה מפקד תחנה הושלם קורס ראשון של 20 מתנדבים אשר לאחר מטווח בחודש הקרוב יוסמכו כדין. מפקדי מג"ב ציינו את איכות המתנדבים והצלחת קורס ההכשרה. פתיחת בסיס ההפעלה קרובה מתמיד דבר שיתרום לביטחון בישוב.

תוכנית כוללנית:  מליאת המועצה אישרה את התוכנית הכוללנית למועצה האזורית גזר. במסגרת התוכנית תוכנן לראשונה שטח לפיתוח עסקי בישוב שיאפשר פתיחת מספר חנויות ומשרדים.

איכות הסביבה: הועתקה והורחבה פינת מחזור בשלב א'. בעקבות צמצום הפעילות במערכות החינוך בשל הקורונה הפנתה המועצה סטודנטים שקיבלו מלגת לימודים ושהתחייבו לפעילות קהילתית למגוון פרויקטים בישוב ובעיקר במצפה.

תרבות תורנית: התקיימו בישוב, ולתושבי הישוב, מספר אירועים שאורגנו על ידי משה כהן במסגרת פעילות תרבות תורנית של המועצה.

סקרתי רק את פעילות יחודית לתושבי נוף איילון עיקר הפעילויות, מתקיימות במסגרת הפעילות השוטפת לכלל הישובים במועצה בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, התשתיות ואיכות הסביבה.

פרויקטים רבים נוספים בתחומי הפיתוח, הנוער, החינוך והרווחה, נבחנים, ומבשילים, ואדווח עליהם אי"ה בהמשך.

מטבע הדברים הטיפול בנושאים אלו מתמשך. כיום, הם מונחים על שולחן המועצה ועל שולחני, בעדיפות גבוהה ביותר, ובכוונתי אי"ה להשלימם.

פעילות זו הינה כמובן חלק בלבד מהפעילות הנרחבת לקידום כלל ישובי המועצה, וקידום הפרויקטים הכלכליים המועצתיים, שהם באחריותי ועיקר עיסוקי. גם בתחום זה היו הישגים רבים השנה עליהם אדווח בהזדמנות אחרת.

רעיונות, יוזמות והערות יתקבלו בברכה.

בברכת שנה טובה יהודה שנייויס        

 


מסמכים מצורפים

נוף איילון._ (002).docx
חסר רכיב