נוף איילון
נוף איילון

להיות חיוני לעצמי

מועד התחלה: יום ראשון , 10/05/2020 , 21:00
מועד סיום: יום ראשון , 10/05/2020 , 22:00
מקום האירוע:
הערב, להרשמה לקבלת קישור להרצאה: https://forms.gle/Xs3mQBLRKgjjXpNT9
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D