נוף איילון
נוף איילון

תפילה להצלה מנגיף הקורונה

מועד התחלה: יום חמישי , 19/03/2020 , 21:00
מועד סיום: יום חמישי , 19/03/2020 , 22:00
מקום האירוע: כל אחד בביתו
https://www.youtube.com/watch?v=Detk_voGny0&feature=youtu.be&app=desktop
date=01%2F01%2F2099&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D