נוף איילון
נוף איילון

אסיפת תושבים לאישור דוחות כספיים 2018 ותקציב 2020

מועד התחלה: יום שני , 17/02/2020 , 20:00
מועד סיום: יום שני , 17/02/2020 , 23:00
מקום האירוע: מתנ"ס שלב א'

הנכם מוזמנים לאסיפת תושבי נוף איילון, ומיד אחריה לאסיפה הכללית של "אגודה שיתופית קהילתית נוף איילון בע"מ" שתהיה אי"ה ביום שני, כ"ב בשבט תש"ף, 17/2/2020, במתנ"ס בשלב א'

במקרה שלא יהיה פורום תידחה האסיפה בשעה.

סדר יום:

20:00 – כינוס.

הדיון יחל בשעה 21:00.

נושאים:

1. אישור דו"חות כספיים 2020.

2. אישור תקציב 2020.

4. אישור מסגרת אשראי.

5. שונות