נוף איילון
נוף איילון

מסיבת חנוכה לילדים

מועד התחלה: יום שישי , 27/12/2019 , 10:30
מועד סיום: יום שישי , 27/12/2019 , 12:30
מקום האירוע: מועדון הנוער
לרישום בקשיור: