נוף איילון
נוף איילון

אסיפה כללית של תושבים

מועד התחלה: יום שבת , 23/11/2019 , 21:00
מועד סיום: יום שבת , 23/11/2019 , 23:00
מקום האירוע: מועדון נוער

אתם מוזמנים לאסיפה כללית של תושבי נוף איילון, ומיד אחריה לאסיפה הכללית של  נוף איילון –  אגודה שיתופית  להתיישבות קהילתית בע"מ.

האספות תהיינה אי"ה במוצ"ש, כ"ה בחשוון תש"ף, 23/11/2019,  בשעה 20:00 במועדון הנוער.

במקרה שלא יהיה קוורום מתאים תידחה האסיפה בשעה.

סדר היום:

1.דיווח כללי

2.עדכונים

3.דיון בנושא הרחבת הפעילות הקהילתית והתרבותית והעמקתה, ולשם כך קבלת החלטה בדבר הגדלת דמי חבר (מיסי האגודה) ב-50 ₪ לחודש. 

4. בחירת חברי ועד האגודה.

 

20:00 – כינוס.

הדיון יחל בשעה 21:00.