נוף איילון
נוף איילון

קינות תשעה באב במועדון

מועד התחלה: יום ראשון , 11/08/2019 , 08:50
מועד סיום: יום ראשון , 11/08/2019 , 13:00
מקום האירוע: מועדון הנוער
אי"ה ובעזרתו שלא נזדקק , אבל אם נזדקק לצום השנה יתקיים כבכל שנה קינות במועדון הנוער עם שירים ושיחות חיזוק 
ביום תשעה באב בשעה 8:50 במועדון.
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בניינה