נוף איילון
נוף איילון

יום הזיכרון תשע"ט

מועד התחלה: יום שלישי , 07/05/2019 , 19:45
מועד סיום: יום שלישי , 07/05/2019 , 22:00
מקום האירוע: מגרש כדורגל