נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

דף מידע שבת הגדול - מצורע תשע"ט

11/04/2019
כניסת שבת:18:39

צאת השבת: 19:43

דרשת שבת הגדול

מאת מוה"ר גדעון בנימין תהיה השבת בבית הכנסת המרכזי בשלב א' בשעה 17:00.

תפילת מנחה לפני הדרשה בשעה 16:40.

מנין נוסף - לאחר הדרשה.

 


תושבים יקרים,

לקראת חג הפסח המתקרב ובא ובחלוף חצי שנה מתחילת כהונת הועד המקומי הנוכחי אנו מוצאים לנכון לדווח לכלל התושבים על פעילות הועד עד כה בנושאים השונים שעל הפרק:

1. בסיס הפעלה  מג"ב -  כפי שבוודאי נוכחתם לראות, הוצב לאחרונה מבנה בסמוך למגרש הכדורסל, אשר ישמש כבסיס הפעלה למתנדבי מג"ב בשעלבים רבתי. בימים אלו מתבצע הליך גיוס מפקד בסיס בעזרת תקן חלקי שמתוקצב על ידי מג"ב . בנוסף , לאחר מספר פעולות השלמה, הבסיס אושר לפעילות על ידי מפקדת מג"ב והוא מקושר למערכת המחשוב המשטרתית. אנו מנצלים את ההזדמנות לציין את פעילותה של יחידת המתמי"ד  (מתנדבים במדים) של מג"ב, העוסקת במהלך כל השנה בפעילות מניעה שגרתית ובמתן מענה ותחושת בטחון לתושבי הישוב והאזור. היחידה  עוסקת  בביטחון  שוטף הכולל הצבת מחסומים, חיפושים, סריקות וסיורים. בנוסף מאבטחת היחידה  אירועים ציבוריים, פועלת לבלימת פשיעה וגנבות חקלאיות ושומרת על הסדר הציבורי. היחידה כוללת בני נוער העוברים הכשרה מיוחדת המהווה גם הכנה לשרות הצבאי.

2.  הגדלת מבנה הדואר -  כל מי שעבר בשנתיים האחרונות בסניף הדואר של הישוב לא יכל שלא להיווכח בצפיפות הקשה במקום, שעלתה מדרגה עם הגידול המשמעותי של הזמנת חבילות מחו"ל ומתוך ישראל. הצפיפות גם הפכה את תנאי העבודה במקום ללא נוחים, זאת בלשון המעטה. כתוצאה מכך החלטנו להגדיל את נפח הסניף בכשליש. ההרחבה הושלמה כמעט במלואה ואנו תקווה כי השדרוג בנפח יוסיף וישפר את השרות לתושבים.

3. גיזום עצים – בעקבות מידע על כך שחלק מהעצים הכלולים בשטחי הציבור של הישוב מהווים סכנה ונדרש דילולם ו/או כריתתם בוצע גיזום של העצים האמורים שנבחרו לאחר סקר מקיף שבוצע מבעוד מועד. אנו תקווה כי התקציב העומד ושיעמוד לרשותנו בהמשך הדרך יאפשר לנו לחזור על הפעולה בהתאם לנדרש ואף להרחיב אותה למקומות נוספים, אם ניתן יהיה.

 4. יישום מסקנות מהמפגשים עם הציבור – במהלך החורף התקיימו ארבעה מפגשים  של הועד עם הציבורים השונים. על המפגשים ותוכנם הרחבנו בעבר. שתי המסקנות הראשוניות שלנו בעקבות המפגשים היו האחת  לבחון ברצינות אפשרות העסקת רכזת קהילה בישוב והשניה לנסות לקדם  שיפוץ  של מבנה בני עקיבא  והמתחם שסביבו כולל מגרש הספורט,  שנמצאים לעת הזאת במצב תחזוקתי ירוד ביותר. בכל הנוגע למינוי רכזת קהילה אנו נשתדל להגיע להחלטה לאחר החג. ביחס לשיפוץ מתחם בני עקיבא, עוז ומגרש הספורט אנו תקווה כי ניתן יהיה להתקדם בנושא בחודשים הקרובים. ראו בעניין זה פרוט בהמשך סקירה זו.

5. מפגשים עם נציגי המועצה האזורית והנסיונות לקדם פרויקטים ישוביים -  לאחרונה קיימנו פגישה עם רותם, ראשת המועצה ועם איתי מהנדס הועדה זאת לאחר שאיתי ביקר בישוב כדי להתרשם ממצב מתחם בני עקיבא , עוז ומגרש הספורט. אנו הצענו מספר דרכים כדי לקדם את שיפוץ המתחם. בעקבות המידע שהציגה רותם בכל הנוגע לתקציבים שיוכלו לשמש אותנו בשנים הקרובות הגענו למסקנה כי יהיה עלינו להשתמש בחלופה הזולה ביותר דהיינו שיפוץ המבנים הקיימים וביצוע שיפוץ של מגרש הספורט. אנו אישרנו להתקדם בתהליך ומקווים שגם בעניין זה מיד לאחר החג יחל התכנון של העבודות ובעקבותיו גם יבוצעו העבודות עצמן בהקדם הניתן.

6. השלמת האולם מתחת לבתי הכנסת בשלב א' -  הקונסטרוקטור שתכנן את הקונסטרוקציה של בתי הכנסת ערב בנייתם לפני יותר מעשור נשכר על ידינו כדי לבדוק מה נדרש על מנת לקדם את הבניה האמורה, זאת בעיקר על רקע בניית הגלריה של בית הכנסת הספרדי. לפני מספר ימים קיבלנו את חוות דעתו של הקונסטרוקטור הכוללת מספר פעולות הכרחיות שיש לבצע בבית הכנסת הספרדי כתנאי לקידום הליך ההיתר. לנוכח מצבת התקציבים העומדת לרשותנו בשלב הזה על ידי המועצה יהיה צורך לנסות לאתר מקורות מימון נוספים לביצוע ההשלמה של האולם.

7. מכרז גינון - בכוונתנו לקדם מיד לאחר הפסח מכרז במסגרתו נזמין הצעות לבצע את עבודות הגינון בישוב. אנחנו מעוניינים לשפר את נושא הגינון ולכלול, במסגרת  עבודות הגינון שיבצע  הזוכה במכרז, מספר מטלות נוספות שישפרו את חזות פני הישוב.  

8. פרויקט הנגריה - ידידיה פישר מנוף איילון ואור הראל מהקיבוץ יזמו לפני מספר חודשים מיזם לקידום חברתי וחינוכי של חלק מבני הנוער בשעלבים רבתי באמצעות הקמה והפעלה של נגריה (כבוד!). המיזם קורם עור וגידים באמצעות מתנדבים ואנשי מקצוע מהישוב בשותפות עם הועד המקומי ועם גורמי מקצוע במועצה. בימים אלו מאתרים הגורמים המעורבים מקום פיזי להקמת המיזם ומנסים לגייס תרומות לביסוסו וכן מתנדבים נוספים. נקווה שבעדכון הבא נוכל לבשר על התקדמות בנושא.

9. בריכת השחיה – עונת הרחצה עומדת בפתח. אנו קוראים לכל התושבים, בני משפחותיהם ואורחיהם לנצל את פנינת הבריאות שבישוב ,זאת במחיר שווה לכל נפש (ביחס למקומות אחרים).

 

כמובן שהנושאים המפורטים לעיל אינם ממצים את כלל הפעילות אך השתדלנו להעביר את עיקרי הדברים . אנחנו מבקשים לנצל את ההזדמנות ולהוקיר תודה לכל עובדי הועד המקומי ו/או האגודה השיתופית העושים את עבודתם השוטפת והנאמנה ומעמידים עצמם לטובת הישוב באופן המיטבי.  

 

אנחנו מבקשים לאחל לכל תושבי הישוב ומשפחותיהם חג שמח וכשר ובשורות טובות. 

הועד המקומי נוף איילון

מכירת חמץ

מכירת חמץ תתקיים בשני בתי הכנסת המרכזיים ביום שני, שלישי ורביעי הבעל"ט משעה 20.30 עד השעה 22.00.

בקריית החינוך תתקיים מכירת חמץ בחטיבת הביניים ביום שלישי ורביעי הבעל"ט בין מנחה לערבית.

ביום חמישי (ליל בדיקת חמץ) לא תתקיים מכירה.

ניתן להוריד נספח לשטר הרשאת מכירת חמץ באתר של נוף אילון.

בקשת הרב היא, להשתדל מאד שלא לחרוג מזמנים אלו.

באותה הזדמנות עדיין ניתן להביא דמי קמחא דפסחא.

 

הגעלת כלים

תתקיים אי"ה ביום שלישי הבא משעה 14:00 עד שעה 18:00 ברחבת ביה"כ המרכזי הישן בשלב א'.

יש להימנע משימוש בכלי 24 שעות לפני הגעלתו. יש לנקות היטב את הכלי מלכלוך וחלודה.

מחבת טפלון ומחבת קרמית חייבת בדרך כלל בליבון, והדבר אינו אפשרי. מחבתות רגילות כמעט שאינן ניתנות להכשרה, כיוון שהן זקוקות לטיפול יסודי לפני הגעלתן.

תבניות אינן ניתנות להכשרה ויש לקנות תבניות חדשות.

נא להימנע משליחת ילדים קטנים עם כלים להגעלה. הדבר אינו רצוי מכמה בחינות.

התשלום עבור כיסוי חלקי של העלויות.

 

קבלת קהל בדואר – שינויים לקראת חג הפסח:

בימים הבאים לא תהיה קבלת קהל:

ביום שישי, ערב פסח

ביום שני, חול המועד, י"ז בניסן, 22/4

ביום חמישי, ערב שביעי של פסח

 

קבלת קהל במזכירות – שינויים לקראת חג הפסח:

ביום שלישי, י"א בניסן, 16/4 – לא תהיה קבלת קהל

ביום שישי, ערב פסח – לא תהיה קבלת קהל

במהלך חג הפסח המזכירות סגורה. חוזרים לעבודה ביום ראשון, כ"ג בניסן, 28/4.

 

פינוי גרוטאות:

הפינוי הקרוב יהיה ביום שלישי, י"א בניסן, 16/4. אנא הוציאו את החפצים ערב לפני הפינוי.

 

חניה ליד פינות המיחזור

אנא, לא להחנות את הרכבים ליד פינת המיחזור.

 

 

תפילת ילדים ושיעור בפרשת שבוע בשבת בשלב ב'

בשעה 10:00בספרייה התורנית בבית הכנסת שבשלב ב'. השיעור מיועד לילדי הגנים ולתלמידי בית הספר – עד כיתה ב'.

את השיעור תמסור מיטל אלנתן

משפחות ותיקות מוזמנות להצטרף, למסור שיעורים ולשלוח את הנכדים. פרטים אצל ריקי ישראל: 054-4261968

 

מזל טוב:

למשפחת רבינוביץ לאירוסי רננה עם נועם דונר.

 

משלוח מנות יישובי

כל מי שמעוניין לקדם יוזמה ביישוב, זה הזמן לפנות לוועדה במכתב ולפרט את נימוקי הבקשה, וחשיבותה ועלותה, לאחר בירור מקצועי.

על המכתב יש להחתים 2 תושבים שהשתתפו בפרויקט של משלוח מנות.

יש להגיש את הבקשה לסמדר שלב ב'/ רחל מתוקי שלב א' , עד י' בניסן.

נ.ב מיזמים שאושרו בעבר לא יימשכו בלי פנייה חדשה. לפעמים סדרי העדיפויות משתנים.

בברכת חג כשר ושמח - וועדת משלוח מנות

 

תפילת ילדים בשלב א'

תפילת ילדים נערכת בכל שבת בשלב א' בשעה 10:15 בביה"כ התימני. יש הפתעות.

ילדי היישוב, נכדים ואורחים מגיל 3 מוזמנים בשמחה.

 

שיעור הלכה קצר לנשים – בכל שבת בביה"כ המרכזי בשלב א' מיד לאחר התפילה. מתפללות בתי הכנסת השונים מוזמנות להשתתף.

 

 

 

 

 

אפיית מצות

כבכל שנה יתקיימו שני מועדים לאפיית מצות ביישוב.

א. ביום רביעי י"ב ניסן (17.4.19) בשעה 19:00 בדיוק.

    לאחר האפייה תתקיים תפילת ערבית.

ב. בערב פסח, מצות מצווה. מנחה גדולה בשעה אחת ורבע
    בדיוק ומיד אחריה אפיית מצות.

 

האפייה מתקיימת כמידי שנה בשלוחה ועלות ההשתתפות היא 50 ש"ח.

 

גמ"ח פלטות ומיחמים

לקראת פסח ושביעי של פסח שצמוד לשבת קודש, מי שזקוקה לפלטה או מיחם מהגמ"ח, בבקשה להגיע עד מוצ"ש  שבת הגדול. בתאום איתי. מי שלוקח פלטה או מיחם מכשיר אותו לפסח בעצמו, כמנהגו. המשך ניקיונות נעימים לכולנו.

מירי אוחנה 050-6440923

 

מבצע תרומה בהשאלה

ע"מ להגדיל את הגמ"ח של השאלות גמרות שוטנשטיין אנו מציעים כי תתרמו את הגמרות בביתכם בהשאלה (כרכים בודדים).

גמרות אלו ירשמו במאגר כשייכות לתורם.

כל אימת שהתורם יבקש את הגמרא שלו, הוא יקבלה מיד.

גמרות אלו ישמשו ללימוד הדף היומי וכך תזכו את הציבור

תודה לאלו שכבר תרמו, יישר כוחם. 

פסח כשר ושמח

תומר 050-6206314

 

קמחא דפסחא

כמידי שנה, אפשר גם השנה לקיים את מצוות "קמחא דפסחא" בעזרת רב היישוב, הרב גדעון בנימין שליט"א. אפשר להעביר כספים גם לאריה לזר (שלב א') ולגבי יהודה (שלב ב'). מי שמעוניין לקבל קבלה למס הכנסה – אנא רשמו המחאה על שם בית כנסת רמב"ם או מסרו מזומנים והוסיפו פתק ובו שם וסכום. אפשר להעביר כספים כבר מר"ח ניסן. על מנת לאפשר למשפחות להתארגן לקראת החג התארגנות מכובדת – אנא הקדימו למסור את הכסף. אין צורך להמתין עד למכירת חמץ. חג כשר שמח!

 

הודעות ממרכז החוגים

לוח הזמנים לחודש ניסן:

החוגים יתקיימו כרגיל עד וכולל יום רביעי, י"ב בניסן, 17/4.

אם חוג לא יתקיים, נודיע למשתתפי החוג.

חופשת הפסח: מיום חמישי, י"ג בניסן, 18/4

החוגים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן, 28/4.

המועצה הוציאה משוב בקשר לחוגים. נחלק לילדים ולמבוגרים בחוגים. בבקשה למלא ולהחזיר לי. אם לא קיבלת בבקשה תבקש ממני.

אנו קובעים תאריכים להופעות סוף השנה. אם יש תאריך שלא מתאים לכם, בבקשה הודיעו לי בהקדם. תודה!

הופעה של חוגי הג'אז ומחול ישראלי: יום ד', ב' בסיון, 5/6.

הופעה של חוגי מודרני והיפ הופ: יום ג', ראש חודש סיון, 4/6.

מספר הנייד של אלקה, 050-65603730

כתובת הדוא"ל  eash@bezeqint.net

שבת שלום וחג פסח כשר ושמח, אלקה וצוות ההדרכה.


מסמכים מצורפים

1166.pdf
חסר רכיב