נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

סיכום פגישות מלווה מלכה מוצ"ש

07/03/2019

ב"ה ר"ח אדר ב' תשע"ט

 

תושבים יקרים

 

אנו מבקשים לציין בסיפוק את ארבעת המפגשים שהתקיימו ברציפות בארבע המוצ"שים האחרונים. אנחנו מבקשים להודות ליותר מ-400 (ארבע מאות) תושבים שעזבו את ביתם במוצאי שבת בקור עז ולעיתים גם בגשם שוטף כדי לתרום ולהשתתף בשיח פורה ומפרה שנועד לשמוע את רצון התושבים מנער ועד זקן. חשבנו שיהיה ראוי, וקיבלנו פניות בנושא מרבים שלא השתתפו, לפרט בפני התושבים את הנושאים שהועלו במפגשים. להלן פירוט הנושאים לפי סדר העלאתם ובלא קשר לסדר החשיבות, תוך שמירה על השיוך של כל נושא למפגש שבו הועלה. כמו כן לא נמנענו מלחזור ולציין נושאים שהוזכרו בכמה מפגשים על מנת שהדבר יהיה לנגד עיני כולנו.  

 

מפגש ראשון – בני גיל 49 ומעלה

בנייה לזוגות צעירים, הצורך ברכז/ת קהילה, פתיחת פורומים לדיון באתר היישוב, דאגה לציבור המתבגר בהקשר לתעסוקה, לבריאות ולפעילויות תרבות, שמירה על ניקיון היישוב וטיפול במטרדים, בדיקה מעמיקה של איכות הסביבה בדגש על השפעת הריסוסים שמבצע הקיבוץ, היקף הסמכויות של ועדת קבלה ובחינת הצורך בוועדת קבלה לילדי התושבים, שינוי רחובות לחד-סטריים, סדרי עדיפויות בתקצוב אירועים, פיתוח אזור בתי הכנסת בשלב ב', שיפוץ כבישים שהתיישנו, אכיפת חוקי התנועה ביישוב, הבעיה הקשה של מקומות חנייה, התייחסות לתנועת אריאל, שדרוג הבריכה/ צמצום הבריכה, חשיבה על מעמד הרב והיקף תפקידיו, גיוס כספים באמצעות "קולות קוראים", התחשבות בתושבים שיש להם מגבלות תנועה בכל הנוגע לחניה ולנגישות, טיפול בנוכחות שוהים בלתי חוקיים ביישוב, תשלום נפרד קבוע לבריכה, וכפועל יוצא כניסה חופשית, תאורה לקויה ביישוב, תחלופת עצים, טיפול בהשמשת האולם מתחת לבתי הכנסת בשלב א', פיקוח על קבלנים, מתן אפשרות לשעות נפרדות במכון הכושר במועצה.

 

מפגש שני – בני גיל 35 עד 49

 

דיור לזוגות צעירים, הגברת שיתוף הפעולה עם הקיבוץ במגוון נושאים, הצורך ברכז/ת קהילה, נחיצות הלכידות החברתית, רעש הרכבת, אופן העסקת הרב גדעון, בעיית החניה ביישוב, מפרץ החניה לכיוון מודיעין, מדבקת זיהוי למכוניות שעלבים רבתי, נחיצות שימור שטחים ציבוריים וטיפוחם, התמודדות עם בעיות בקרב בני הנוער, שיפור התחבורה הציבורית, שיפור המדרכה לכיוון הרמזור, שיפור הכביש לכיוון ישפרו, חדר כושר נפרד במועצה, בניית מרכז משותף בין שלב א' לשלב ב', קיום אירועים יישוביים כגון קידושים כדי ליצור גיבוש בין שלב א' לשלב ב', מחמאות למניין החסידי במועדון, תמיכה בתנועת אריאל, הגדלת היצע הדיור על ידי מתן אפשרות לחלוקת הבתים לשתי יחידות, בעיית הכלבים המשוטטים, הקמת אולם האירועים מתחת לבתי הכנסת בשלב א', קביעת אופי היישוב בעתיד תוך התייעצות עם הרב, סכנת בטיחות בקרבת בתי הספר בעקבות חניית אוטובוסים על הכביש במקום במסוף, תוכנית אב ליישוב.

 

מפגש שלישי – בני גיל 21 עד 35

 

הצורך בגני שעשועים ובכך שיהיו תואמי גיל, פעילויות תרבות לזוגות צעירים, יוקר הבריכה, בעיית תפקוד מעון אמונה, הצורך בהגברה מסיבית של היקף התחבורה הציבורית המשרתת את היישוב, מרכזי צעירים, תאורה בטרמפיאדה ליד הרמזור, חדר כושר נפרד במועצה, עזרה לצורך קיום טקס יום השואה על ידי הנוער הבוגר (יישר כוח גדול למארגנים!), רכז/ת קהילה, גביית מיסים מכולם עבור הבריכה, הרחבה עתידית של היישוב, תגבור רוחני של שיעורי תורה, הפרעה של אופנועים, הפרעת אמבולנסים בשבת בתוך היישוב שלא לצורך פיקוח נפש, שימוש בשביל הפטרולים גם לצורך פתרון בעיית החניה, שיעורים תורניים לצעירות, ירידה בעצירה לטרמפיסטים, תרבות הנהיגה ביישוב, הפרעת כלבים, דמי שכירות גבוהים ביחידות הדיור, הפרעה למנוחת התושבים בלילות, הזנחה בחצרות הגנים ובעיות בתפקוד הצהרונים, "עודף" ביקורת כלפי מי שלא "שוחה עם הזרם", נחיצות שעות כדורסל לבנות, יידוע הציבור על ריסוסים ועל שריפות בקיבוץ.

 

 

 

 

 

מפגש רביעי – נוער נוף איילון בני גיל 21-15   

רצון לקשר הדוק יותר עם הרב גדעון כולל שיחות בענייני דיומא, בדיקה מחודשת של הכללת סניף בני עקיבא בנוף איילון במסגרת הסניפים הנפרדים, הצורך ברכזות נוער צעירות, הרצון לארגן טורנירים של טניס, בקשה להתקין מכשירי מתח ושאר מכשירי כושר, בקשה לאפשר לנוער לשחות בבקרים ולא לייצר מגבלה כלשהי בעניין זה (נוער שבא בבוקר בא לשחות ולא לשחק), מגרש הספורט במצב גרוע ביותר ויש צורך להסדיר את הנושא הן בהיבט הבורות הן בהיבט הגדרות השבורות המהוות סכנה והן בהיבט של השערים השבורים, הבנות רוצות גם כן לשחק במשחקי ספורט והן מבקשות שיוקצה להן אולם מתאים, מבקשים להצטייד בדפיברילטור מציל חיים, מבקשים להרבות בשיחות ובשיעורים, מבקשים להגדיל את מספר קווי האוטובוס ליישוב וממנו וכן להגדיל את התדירות של הקווים הקיימים. ועדת נוער – יותר קהילתיות עם המבוגרים אבל בתנאי של שיתוף פעולה והיענות. ראה ערך שמחת בית השואבה תשע"ט, חוסר אפשרות להשתמש במועדון למטרתו. ברגע שיש חוגים, תפילות ושאר צרכים נמנע מהנוער לבנות על הזמינות של המועדון, מגרש הספורט מוגבל בשימוש לבנים בלבד. אי-אפשר לעשות הכתרה לבנות אלא באולם סגור,  מבקשים שהמועדון יהיה פנוי ויוכל לשמש למטרותיו וכן מבקשים להתקין מזגן בחדר לא ממוזג, נהגי היישוב הפסיקו לעצור בטרמפיאדה. מבקשים להחזיר עטרה ליושנה, הפעילויות השנתיות יקרות מאוד ומבוקש להוריד העלות של ה"מחנופניק". השבת נוער וטיול הנוער, מבקשים למצוא דרך שתאפשר למדריכות לצלם במכונת הצילום במזכירות ביום שישי אחרי שעות הקבלה בבוקר, במועצת  נוער גזר אנו נציגי הנוער נוכחים שיש תקציבים רבים שאינם מגיעים אלינו, מבקשים לשקול שוב האם אין צורך לאפשר מגוון פעילויות כגון "השומר החדש".

 

קיימים מספר נושאים נוספים, לרבות כאלו שהועלו בדוא"ל נפרד שנשלח אלינו, כאלה שלא נכללו לעיל, אך גם הם רשומים בפנינו.


כפי שעולה מהסיכום דלעיל "צרכי עמנו מרובים". שמנו לנו למטרה למפות את הנושאים, להציב לעצמנו סדרי עדיפויות ולנסות לקדם בע"ה ובעזרת ותמיכת התושבים מה שבכוחנו וביכולתנו הגם שאנו יודעים שלא נוכל לרצות את כולם ואפילו "עד חצי המלכות" לא בטוח  שנצליח להגיע.

 

                                                                                                       

 

בברכה נאמנה

 

                                                                                                         הועד המקומי 

חסר רכיב