נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

גשמי ברכה

07/03/2019

במדור חדש זה נשתדל לכלול בכל שבוע שאלה ותשובה של הרב גדעון במגוון נושאים. תודה לרב על היענותו בשמחה לנושא.

 

שאלה:

ב"ה אנחנו חווים השנה גשמי ברכה בכל הארץ, מפלס הכינרת עולה, בצפון הארץ רבים המשקעים וקשה שלא לראות את השגחת ה' אחרי שנים של מיעוט גשמים. וכאן אנו שואלים האם יש מקום להודאה מיוחדת על הטובות שהקב"ה הרבה עלינו, ואם כן באיזו דרך. האם ניתן לברך ברכה, אם כן איזו ברכה והאם רק בציבור או גם ביחיד.

תשובה:

חכמים תיקנו ברכה מיוחדת כאשר יורדים גשמים לאחר שהייתה עצירת גשמים ממושכת. לבעלי שדות תיקנו חכמים לברך שהחיינו או הטוב והמטיב.

יש שואלים האם בזמננו, שהמים זורמים בברזים, ואפשר להעבירם ממקום למקום, כבר אין מקום לברכה זו. התשובה לכך היא שגם היום, כאשר אנו מתפילים מים, עדיין אנו זקוקים למים הטבעיים. ועוד, ישנם גידולים שלא רווחי לגדל באמצעות מים מותפלים. נוסף לכך בלי הגשמים ייהרס הטבע בארץ ישראל: היערות, החורשים והבתה, הנחלים והמעיינות.

אומנם מי שלא בירך עד עכשיו, הפסיד לכאורה את הברכה, שהרי כעת כבר לא נמצאים בצער, ולכן אי-אפשר יהיה לברך על הגשמים גם אם יוסיפו וירדו. עם זאת אני מציע שבליל שבת הקרובה, כאשר ציבור גדול נמצא בבתי הכנסת, לומר את הברכה בלי חתימה כדי שלא נהיה כפויי טובה כלפי שמיא.

נוסח הברכה מופיע בסידור רינת ישראל ובסידורים נוספים.

חסר רכיב