נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

אלול - עיר מקלט

29/08/2017

 

 

אלול - עיר מקלט

 

לאחי ורעי היקרים שלו' רב

 

כידוע, ישנם מספר ראשי תבות של חודש אלול המבטאים את מהותו הפנימית. הידוע ביניהם הוא "אני לדודי ודודי לי". ישנם ראשי תבות פחות ידועים: "אנה לידו ושמתי לך" המתייחסים לעיר מקלט שהרוצח בשגגה נס אליה. ואומר האר"י בליקוטי תורה: "לרמוז שחודש זה ניתן לכפרה לכל מי ששגג ועשה שום עוון בכל השנה".

ננסה להבין מהי כוונתו של האר"י. נראה שישנן כאן שתי תובנות המשלימות זו את זו. הראשונה מתייחסת להזדמנות שהקב"ה נותן לנו - "אנה לידו", והשניה מתייחסת לתפקידה של עיר המקלט - "ושמתי לך מקום" - מקום שמיועד לך וכמו שאומר רש"י במספר מקומות על המילה "לך" - לטובתך ולהנאתך.

שאלה פשוטה שעלתה כבר אצל ראשוני הפרשנים - מה תכלית ההגליה לעיר המקלט? והתשובה לכך היא שהרוצח בשגגה חייב לחזור בתשובה. הוא התרשל במלאכתו ובכך גרם לנזק החמור מכל. עליו להתכנס בתוך עצמו, להבין את חומרת מעשהו, ערך חיי אדם והזהירות שיש לנקוט כדי לשמור עליה וכו' וכו'.

תשובה עמוקה כזו, לא יוכל הרוצח לעשות בביתו. עליו להתנתק מביתו, מהשגרה, מהחברה שבה הוא נמצא. בעיר המקלט שהיא עירם של הלוויים משרתי ה', שם יוכל לבנות את קומתו הרוחנית והערכית מחדש.

חודש אלול הוא בבחינת עיר מקלט: לתקן את עצמנו נוכל רק אם ננוס לעיר מקלט. להתנתק בחודש זה משגרת חיינו המלחיצה ולהתמקד בהכנה רוחנית לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.

בעצם, ההוראה הזאת נכונה למשך כל השנה. למצוא זמן של "עיר מקלט" לבן/ בת זוגנו, לילדינו, להורינו, לחברה שמסביבנו, ולא לשכוח גם את עצמנו - בהתקדמות בעבודת ה', בלימוד תורה, בצמיחה רוחנית.

 

שנזכה כולנו יחד להתחדש בעבודת ה' מתוך בריאות ושמחה

 

גדעון בנימין

 

חסר רכיב