נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

שיעורי תורה בשלב ב'

29/06/2017
ב"ה
שיעורי תורה בנוף איילון
דף יומי: בי"כ אשכנז שלב ב'
ימים א-ה 19:15,20:25
יום ו' – 7:25
ערב שבת – עפ"י הפרסומים
שבת:
בוקר: 07:00
צהריים : 12:30
אחה"צ: 
שעה לפני מנחה קטנה באשכנזי
מוצ"ש – בית כנסת ספרדי שלב א' – עפ"י הפרסומים

פרק יומי כל ערב בבית כנסת הספרדי (עזרת נשים)  20:30

שיעורי תורה
גברים:
יום א' 21:10 שיעור של הרב גדעון בביהכנ"ס תימני בשלב א', בהלכות נזקי שכנים.
יום ב' 20:45 שיעור עם הרב אלי רייך, בישיבת ההסדר, מס' גיטין
יום ג' - 21:00 שיעור בדיני ממונות עם הרב שלמה בארי בביכנ"ס התימני בשלב א'
יום ד' 21:30 הלכה בפרשת השבוע – בי"כ ספרדי שלב ב'
יום ה' 20:45 צורבא מרבנן , בי"כ ספרדי שלב א'
יום ו' 9:30 כולל יום שישי בי"כ ספרדי שלב א'
יום ו' 13:20 פרק משנה יומי בספריה התורנית בשלב  ב'  
שבת
14:00 פרק משנה יומי - ערכין ט' – שלב ב' – שלב '
17:30 שיעור לנשים, בי"כ תימני שלב '
נשים:
יום ב' 21:00 צורבא מרבנן – בי"כ ספרדי שלב ב'
שבת 17:00 קיץ/13:00 חורף – אצל משפחת ניצן - שלב ב'
כללי
יום ג' אחת לשבועיים 20:30 – "זוכרים ולומדים" תנ"ך -הרב יעקב יצחקי – ספרית בית הכנסת המאוחד שלב ב'

חסר רכיב