נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

תקנון בריכת שחייה 2023 - כולל שעות

04/05/2023

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

חודש

גברים

6:30 עד 8:30

שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

 

 

 

 

 

נשים 8:45 עד 10:45

שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

 

 

 

 

נשים כללי

10:45-

13:30

 

 

 

 

גברים כללי

14:00

17:00

 

גברים

6:15-9:15

שחייה

בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

נשים

שחייה

6:15-9:15

בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

גברים

6:15-9:15

שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

נשים

6:15-9:15

שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

גברים

6:15-9:15

שחייה בלבד (מגיל 16 ומעלה)

מאי  – יוני

ספטמבר

 

 

 

נשים כללי

14:00 עד 18:30

גברים כללי

14:00 עד 18:30

(בין 16-18 מותר לווי אימהות לבושות)

נשים כללי

14:00 עד 18:30

גברים כללי

14:00 עד 18:30

(בין  16-18 מותר לווי בנים אימהות לבושות)

נשים כללי

14:00 עד 18:30

נשים

18:30 עד 20:00 שחייה

בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

גברים

18:30 עד 20:00 שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

נשים

18:30 עד 20:00 שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

גברים

18:30 עד 20:00 שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

נשים

18:30 עד 20:00 שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

גברים

6:15-9:15

שחייה בלבד (מגיל 16 ומעלה)

נשים

6:15-9:15

שחייה בלבד (מגיל 16 ומעלה)

גברים

6:15-9:15

שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

נשים

6:15-9:15

שחייה בלבד (מגיל 16 ומעלה)

גברים

6:15-9:15

שחייה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

יולי אוגוסט

גברים כללי

13-9:15

נשים כללי

13-9:15

גברים כללי

13-9:15

נשים כללי

13-9:15

גברים כללי

13-9:15

נשים כללי

14:00-19:00

גברים כללי

14:00-19:00

בין  16-18 מותר לווי בנים (אימהות לבושות)

נשים כללי

14:00-19:00

גברים כללי

14:00-19:00

בין  16-18 מותר לווי בנים (אימהות לבושות)

נשים כללי

14:00-19:00

נשים

19:00-20:30 שחיה בלבד (מגיל 16 ומעלה)

גברים

19:00-20:30 שחיה בלבד (מגיל 16 ומעלה)

נשים

19:00-20:30 שחיה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

גברים

19:00-20:30 שחיה בלבד (מגיל 16 ומעלה)

נשים

19:00-20:30

שחיה בלבד

(מגיל 16 ומעלה)

חסר רכיב