נוף איילון
נוף איילון

קבלת שבת מוזיקלית

מועד התחלה: יום שישי , 27/03/2020 , 15:30
מועד סיום: יום שישי , 27/03/2020 , 16:30
מקום האירוע: במפרסות
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D