נוף איילון
נוף איילון

יום השואה תשע"ט

מועד התחלה: יום רביעי , 01/05/2019 , 21:00
מועד סיום: יום רביעי , 01/05/2019 , 23:00
מקום האירוע: מגרש כדורסל