נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

פעילות בני עקיבא - אב תשע"ח

20/07/2018
השבוע, תשעת הימים עסקנו  בסניף בלימוד ברוח ימי בין המצרים, חסד ונתינה.
ביום שלישי התקיים לימוד בחדר הלימוד. 
לאחר מכן יצאנו למזכירות לאריזת המוצרים של עזר איילון.
לבנות גם התקיים לימוד והפרשת חלה. וביום רביעי אפו הבנות עוגיות וארזו גומי לתושבי הדרום.
בע"ה בתפילה לגאולה שלמה💫
חסר רכיב