נוף איילון
נוף איילון
חסר רכיב

כתבות אחרונות

עלונוף פרשת מקץ תשפ"ב

2/12/2021

פינת השמיטה /הרב גדעון בנימין גידולי שנת השמיטה 1. לדעת רוב הפוסקים שנת שמיטה מתחילה בא ' בתשרי ומסתיימת בכ " ט באלול גם בכל הנוגע לפירות האילן. למרות שבשנים אחרות שנת האילן נמנית מט"ו בשבט לט"ו בשבט, בשנת השמיטה לא כן הדבר . 2. הפועל היוצא מכך הוא שפירות האילן על אף שחנטו לפני ט"ו בשבט קדושים בקדושת שביעית , פטורים מתרומות ומעשרות והם הפקר לכל . 3. הלכה זו נוגעת במיוחד לשסק וללימון ( וכן לאתרוג ). 4. בשנה הבאה ( השמינית ) פירות שיחנטו לפני ט"ו בשבט כבר יהיו שייכים לשנה הראשונה למעשרות . שיעורים בשבת שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב ידידיה נוימן בשעה 15:15. מנחה : 16:00 . שיעור לנשים בשלב א : מפי נילי בנימין בבית הכנסת התימני בשעה 13:00. שיעור לנשים בשלב ב: מפי נעמי רייכמן בשעה 13:00 בבית משפחת ניצן . **למחוסנות בלבד**. נושא השיעור: בשעה שהם עסוקים בשק ובתענית לא ידעו כי בוראם בורא עבורם אור בראשית. מהו אותו האור שנולד במקומות הכי נמוכים ודווקא הוא נחשב מכל האורות והברקים. שיעור לנשים באנגלית: אצל רבקי רייס מפי ליסה שמרלר בשעה 13:00. קהילה בפעולה -אירועים תפילת נשים שבועית היום, ...

פינת השמיטה /הרב גדעון בנימין גידולי שנת השמיטה 1. לדעת רוב הפוסקים שנת שמיטה מתחילה בא ' בתשרי ומסתיימת בכ " ט באלול גם בכל הנוגע לפירות האילן. למרות שבשנים אחרות שנת האילן נמנית מט"ו בשבט לט"ו בשבט, בשנת השמיטה לא כן הדבר . 2. הפועל היוצא מכך הוא שפירות האילן על אף שחנטו לפני ט"ו בשבט קדושים בקדושת שביעית , פטורים מתרומות ומעשרות והם הפקר לכל . 3. הלכה זו נוגעת במיוחד לשסק וללימון ( וכן לאתרוג ). 4. בשנה הבאה ( השמינית ) פירות שיחנטו לפני ט"ו בשבט כבר יהיו שייכים לשנה הראשונה למעשרות . שיעורים בשבת שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב ידידיה נוימן בשעה 15:15. מנחה : 16:00 . שיעור לנשים בשלב א : מפי נילי בנימין בבית הכנסת התימני בשעה 13:00. שיעור לנשים בשלב ב: מפי נעמי רייכמן בשעה 13:00 בבית משפחת ניצן . **למחוסנות בלבד**. נושא השיעור: בשעה שהם עסוקים בשק ובתענית לא ידעו כי בוראם בורא עבורם אור בראשית. מהו אותו האור שנולד במקומות הכי נמוכים ודווקא הוא נחשב מכל האורות והברקים. שיעור לנשים באנגלית: אצל רבקי רייס מפי ליסה שמרלר בשעה 13:00. קהילה בפעולה -אירועים תפילת נשים שבועית היום, ...

הצג


עלונוף שבת פרשת וישב תשפ"ב

25/11/2021

משולחן המזכירות פינוי גרוטאות : הפינוי הקרוב יהיה ביום חמישי, כ"ח בכסלו, 2/12. קבלת קהל בדואר במהלך חנוכה: במהלך חנוכה לא תהיה קבלת קהל בערבים (ימי שני וחמישי). יתר השעות כרגיל. שיעורים בשבת שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי אברהם פרנקל בשעה 15:15. מנחה : 16:00 . נושא השיעור : מנהגים בעקבות מסכת סופרים - הנרות הללו . שיעור לנשים בשלב א : מפי שלומית מושקוביץ בבית הכנסת התימני בשעה 13:00. שיעור לנשים בשלב ב: מפי הרב בן יעקב בשעה 13:00 בבית משפחת הרפז . השיעור מוקדש לעילוי נשמת נתנאל ז״ל. **למחוסנות בלבד**. שיעור לנשים באנגלית: אצל גבי פט בשעה 13:00. קהילה בפעולה -אירועים מפגש ושיח חודשי עם הרב גדעון בנימין היום, יום חמישי, כ"א בכסלו, בשעה 20:30, יהיה מפגש-שיח חודשי עם הרב גדעון בנימין שליט"א בזום בנושא: הקשר של דורנו לאורו של חנוכה. להצטרפות לחצו כאן . תפילת נשים שבועית היום, יום חמישי, כ"א בכסלו, בשעה 20:15 תהיה תפילת נשים משותפת. להצטרפות לזום לחצו כאן לקראת השעה 20:15. פעילות קהילתית בחנוכה בגינה הקהילתית משפחות נוף איילון מוזמנות לקחת חלק באירוע הקהילתי לכבוד חג החנוכה. הפעילות תהיה...

הצג


עלונוף פרשת וישלח תשפ"ב

18/11/2021

משולחן המזכירות פרויקט הסיבים האופטיים תושבים יקרים אנו שמחים לעדכן שלאחר הליך ממושך ומורכב, פרויקט הסיבים האופטיים לבתי התושבים יוצא לדרכו. למיטב הבנתנו הפתרון שנבחר על ידינו, באמצעות החברות טלראן תקשורת ואינטרנט רימון, עדיף על הצעות אחרות מבחינת המחיר (כולל הנלוות), האיכות, ניסיון החברות , לוח הזמנים ועוד. הצלחתו של פרויקט זה מותנית בהשתתפות מרבית התושבים. בימים הקרובים נפרסם את פרטי הפרויקט ואת האפשרויות העומדות לבחירה לכל משפחה. בהמשך נקיים ערב פתוח להצגת הפרויקט, לשאלות, תשובות והבהרות. בעז"ה נעשה ונצליח. פינוי גרוטאות פינוי הגרוטאות הקרוב יהיה ביום חמישי, כ"א בכסלו, 25.11. אנא הוציאו את החפצים ערב לפני הפינוי. אין להוציא פסולת בנייה (גם דלתות הן פסולת בנייה) שיעורים בשבת שיעור בבית הכנסת המרכזי בשלב א מפי הרב ליאור קיי בשעה 15:15. מנחה : 16:00 . שיעור לנשים בשלב א : מפי יונה בר-מעוז בבית הכנסת התימני בשעה 13:00. שיעור לנשים בשלב ב: מפי אורלי אלבר בשעה 13:00 בבית משפחת ניצן. **למחוסנות בלבד**. שיעור לנשים באנגלית: אצל איימי פרדז' בשעה 13:00. קהילה בפעולה -אירועים תפילת נשים שבועית...

הצג