חסר רכיב

שיעורי תורה בשלב ב'

29/06/2017
ב"ה
שיעורי תורה בנוף איילון
דף יומי: בי"כ אשכנז שלב ב'
ימים א-ה 19:15,20:25,21:10
יום ו' – 7:15
ערב שבת – עפ"י הפרסומים
שבת:
בוקר: 07:00
צהריים : 12:20
אחה"צ: עפ"י הפרסומים
מוצ"ש – בית כנסת ספרדי שלב א' – עפ"י הפרסומים
פרק יומי במשנה כל ערב
ילדים ונוער 19:15 מבוגרים 20:25
ערב שבת ושבת אחה"צ – עפ"י הפרסומים
שיעורי תורה
גברים:
יום א' 21:10 הלכות אבידה ומציאה – הרב גדעון, בבית משפח' קרומביין, החושן 61 ערבית ב 22:00
יום ד' 21:30 הלכה בפרשת השבוע – בי"כ ספרדי שלב ב'
יום ה' 20:45 צורבא מרבנן , בי"כ ספרדי שלב א'
יום ו' 9:30 כולל יום שישי בי"כ ספרדי שלב א'
ערב שבת
22:30 פרק משנה יומי בעזרת נשים של בי"כ הספרדי – שלב ב'
שבת
14:00 פרק משנה יומי - ערכין ט' – שלב ב' – שלב '
17:30 שיעור לנשים, בי"כ תימני שלב '
נשים:
יום ב' 21:00 צורבא מרבנן – בי"כ ספרדי שלב ב'
שבת 17:00 קיץ – אצל משפחת ניצן - שלב ב'
כללי
יום ג' אחת לשבועיים 20:30 – "זוכרים ולומדים" תנ"ך -הרב יעקב יצחקי – ספרית בית הכנסת המאוחד שלב ב'

חסר רכיב