חסר רכיב

סיום פינת הישיבה ע"י אולם האירועים בשלב א'

15/05/2017
בהמשך לעבודות שבוצעו ע"י משרד השיכון בפיתוח שלב ג', בוצעה פינת הישיבה ע"י אולם האירועים בשלב א'.

f26[0`]
חסר רכיב